_
4 ( 4 / 5 )

سلام آیا برای این که از ما درخواست مدارک نکنند باید از مارکت هم کم خرید کنیم یعنی مثل فروش که کمتر از 200 تا باید بفروشیم ؟پاسخ : با سلام ، در نظرات قبلی توضیح داده شده که برای خرید هیچ محدودیتی نیست اما برای فروش باید کمتر از 200 آیتم در سایت به فروش برسانید تا استیم از شما درخواست مدرک نکند . با تشکر


_
4 ( 4 / 5 )

سلام وقتی ما این را به اکانتمون اضافه کنیم حسابی که با آن والت خریده شده روی اکانت ما ادد میشه؟پاسخ : با سلام ، خیر . حسابی که با آن کارت های خریداری می شوند ارتباطی با خود کارت ندارد . با تشکر


_
5 ( 5 / 5 )

سلام دوباره, واقعا ببخشید اینقدر سوال میکنم اما این که شما گفتید 200 آیتم فروختن برای خریدن هم همینطور است؟ یعنی اگه زیاد آیتم بخریم ممکن مدارک بخواهد؟پاسخ : با سلام مجدد ، اگر به پاسخ قبلی دقت کنید اشاره شد فقط برای فروش مدارک لازم است اما خرید خیر . با تشکر


_
4 ( 4 / 5 )

من یک جا شنیده بودم اگه زیاد خرید کنیم ممکن است استیم درخواست مدارک کند از ماپاسخ : با سلام مجدد ، خیر برای خرید زیاد مشکلی پیش نخواهد آمد اما برای فروش زیاد از شما مدرک درخواست خواهد کرد چراکه اگر قصد فروش بیش از 200 آیتم را در مارکت استیم در طول یک سال داشته باشید ، استیم از شما مدارک شناسایی درخواست خواهد کرد اما اگر زیر 200 آیتم در سال در مارکت استیم به فروش برسانید هیم مشکلی پیش نخواهد آمد . با تشکر


_
4 ( 4 / 5 )

سلام اگه ما این محصول بگیریگ و با آن از مارکت چندین ابر خرید کنیم مشکلی برای اکانت ما در آینده پیش نمیاد؟پاسخ : با سلام ، خیر مشکلی پیش نخواهد آمد بلکه استیم از خریدارهای زیاد شما استقبال خواهد کرد ! . با تشکر