_
5 ( 5 / 5 )
با سلام موجودی لطفا مرسی.
_
5 ( 5 / 5 )
سلام كي موجود ميشه؟ منتظريم..................
_
5 ( 5 / 5 )

سلام دیگه موجودی نمیارید؟؟؟!!پاسخ : با سلام ، حداکثر تا 24 ساعت آینده به موجودی اضافه خواهد شد . با تشکر


_
5 ( 5 / 5 )
خدایی هر موقعه میام موجودی ندارید
_
5 ( 5 / 5 )

سلام موجودی کی میارید؟!پاسخ : با سلام ، حداکثر تا 24 ساعت آینده . با تشکر